Nieuwsberichten

Nationaal Restauratiefonds
21 januari 2022

Vergoeding paspoort

Het aanvragen van een duurzaam monumentenpaspoort brengt kosten met zich mee. Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen, vergoedt het Restauratiefonds 50% van het duurzaam monumentenpaspoort, met een maximum van 500 euro.
Instandhoudingssubsidie
29 december 2021

Instandhoudingssubsidie (1 februari t/m 31 maart 2022)

Eigenaren van rijksmonumenten zonder woonfunctie kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2022 een instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Ook groene en archeologische rijksmonumenten vallen onder deze regeling.
Woonhuissubsidie
29 december 2021

Woonhuissubsidie (1 maart t/m 30 april 2022)

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag.