Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met woonfunctie kunnen tussen 1 maart en 30 april 2022 een woonhuissubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie is bedoeld voor reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. 

De woonhuissubsidie in het kort

De belangrijkste informatie over de woonhuissubsidie is in deze afbeelding samengevat.

Woonhuissubsidie infographic