Pilotproject De Vergulde Schoe

Eind 2005 is de eerste zogenaamde DuMo-scan gemaakt binnen het pilotproject 'De Vergulde Schoe', vernoemd naar het Middelburgse monument waar de scan werd gemaakt. Bernard Vercouteren van den Berge, een van de initiatiefnemers en eigenaar van De Vergulde Schoe, heeft toen de tijd de website www.duurzamemonumenten.nl opgezet. Zo kon iedereen inzien wat er gebeurde rondom het pilotproject: van onderzoek tot uitvoering, van bouwfouten tot kosten en ook wat er verder binnen het initiatief DuMo gebeurde. 

De Vergulde Schoe is één van meerdere pilots van de DuMo-systematiek en is onderdeel van de activiteiten van Stichting Sint Jansgebied, voorheen Duurzaam Middelburg. De gemeente Middelburg is mede-initiatiefnemer van het pilotproject De Vergulde Schoe. 

De verduurzamings stappen

Op basis van de DuMo-scan in oktober 2005, zijn er een aantal mogelijke scenario’s en mogelijkheden opgesteld die het pand verduurzamen. Belangrijk daarbij is dat de monumentale kwaliteiten niet worden aangetast. Uit het Dumo-rapport heeft de eigenaar van het pand verschillende "stappen” voor verduurzaming van De Vergulde Schoe gekozen. Per stap is een onderzoek verricht naar de technische en esthetische aspecten. Ook de financiële aspecten zijn onderdeel geweest van de besluitvorming. 

Bekijk hier het volledige DuMo-rapport van NIBE over het pilotproject De Vergulde Schoe. 

Diverse documenten